Yoga & Reiki
hem
yoga
reiki
bokning
kontakt
yoga
Om Yoga
Yoga är en universell lära som leder oss till välbefinnande. Yoga antingen upprätthåller eller återställer hälsa med hjälp av ett stort antal verktyg. Det är en mångtusenårig källa av visdom att ösa ur för att, som sanskrit ordet yoga visar på, uppnå förening och enhet. Förening mellan kropp, sinne och själ hos den enskilda individen, men även enhet i en mer andlig mening att vi alla är förbundna med varandra, att vi är Ett med något större. Yoga är också ett redskap för personlig och andlig utveckling.


Yoga har många aspekter och kan utövas på flera olika sätt av alla, oavsett ålder, kön, trosuppfattning, kulturell bakgrund eller förmåga. Genom fysiska kroppsövningar, andningsövningar, mentalt fokus, visualisering, recitering, avslappning och meditation kan kropp, sinne och själ mötas.

Yoga är en form av friskvård, en väg till balans som för med sig ökat energiflöde, inre välmående och ofta en hälsosammare livsstil. Yoga kan också vara en hel livsfilosofi och ett komplett system för personlig och andlig utveckling.

Du väljer själv vilken yogaväg Du vill gå. Som yogalärare försöker jag alltid att anpassa yogan till deltagarnas unika behov och önskningar.

Yogans fördelar är många och om vi väljer att utöva yoga regelbundet kan vi se fram emot att bli smidigare, lugnare, mer fokuserade och mindre stressade. Yoga utmärks av aktivitet och rörelse, men lika mycket av vila och avslappning. När man tränar yoga, tränar man sig i att vara närvarande i nuet och stilla sinnet. Rörelser i kombination med andning och mental träning hjälper oss att lösa upp stress, obalanser och blockeringar i kroppen och istället stärka och lära känna vårt inre, vår potential och självaste livskraften.

Med yoga kan vi bli vi hälsosammare, få förhöjd livskvalitet, bli vänligare mot både oss själva och andra med hjälp av självreflektion och mer på det klara med vilka vi är i det stora hela. Yogan kan stabilisera vid mental eller emotionell instabilitet, lindra fysiska åkommor, underlätta tillfrisknande från sjukdom och skador och hjälpa till att bibehålla vitalitet genom hela livet. Yoga är brett nog att möta individens speciella behov.

Yoga i tradition av T Krishnamacharya
T. Krishnamacharya var en pionjär i sitt arbete med att återuppliva de gamla lärorna om Yoga och bibehålla dess relevans för det moderna samhället. Yogans redskap och tekniker anpassas till att respektera varje individs behov, förmåga och livssituation. En individualiserad yoga tar hänsyn till eventuella yogaterapeutiska behov.
I Krishnamacharyas tradition hämtas inspiration från samtliga yogans redskap, vare sig det handlar om en grupplektion eller en privatlektion där ett personligt utövande kan utvecklas. Mina yogapass och program innehåller oftast centrering, olika stående, sittande och liggande övningar samt avslappning, andningsövning och kort meditation. Sekvenserna varierar från gång till gång, beroende på vem som yogar. Passen lämpar sig mycket bra för nybörjare, men även för mer erfarna utövare som vill fokusera inåt på andningen, medvetenheten och den meditativa sidan av yoga.
Andra aspekter av yoga som till exempel mantran/recitering, visualisering och handgester (mudras) vävs ofta in i passen. Det finns också hjälpmedel att tillgå, som klossar, band, bolster, filtar och stolar. Jag försöker alltid att anpassa yogapassen till deltagarnas önskemål och förutsättningar, vilket underlättas av de små gruppstorlekarna (max 5 personer)

Specialinriktning: YogaReiki
Den som har kunskap om Reiki (genomgått Reiki kurs, minst steg 1) kan delta i en blandad YogaReiki klass, ett eget koncept, som förutom vanliga yoga asanas innehåller japanska andningsövningar, självhealingsövningar, visualisering och Reiki meditationer. Ett bra sätt att ytterligare stärka sin healingförmåga och att kombinera två goda ting - Yoga och Reiki!

Workshops
Yoga workshops erbjuds emellanåt för att ge ökad kunskap om och förståelse för yoga-systemets bredd och djup. Exempel på teman som kan tas upp där är yogateori - historia, psykologi, filosofi, viktiga principer, pranayama, meditation, Ayurveda eller yoga och stresshantering.

Yogakurser
Trots att de allmänna yogapassen som erbjuds passar de flesta är jag öppen för att starta upp nya specialinriktade kurser (5 personer/grupp). Kanske finns intresse för företagsyoga, yoga för barn, tonåringar, män, familjer, pensionärer eller helt enkelt ett yoga-pass vid en annan tidpunkt på dagen? Yoga event, t ex väninneyoga eller kick-off-yoga kan ordnas vid önskemål.

yogareiki.se